Cariere

Sediu Central, Sibiu

Departament: Calitate

OBIECTIV

Asigurarea calitatii lucrărilor de construcţii, în 2-3 sau mai multe şantiere, la nivelul cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

DESCRIEREA ROLULUI

Responsabilul Calitate va raspunde de realizarea nivelului calitativ al lucrarilor prevazute in proiecte, caiete de sarcini si in reglementarile tehnice in constructii care sunt in vigoare in momentul executiei lucrarilor. Are urmatoarele sarcini si obligatii: 

  • Permite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti de proiecte atestati
  • Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor,caietelor de sarcini si reglementarilor tehnice in vigoare.
  • Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara declaratie de performanta/conformitate sau agrement tehnic in constructii, dupa caz, documente elaborate in conditile legii.
  • Verifica respectarea tehnologiilor de executie
  • Verifica respectarea prevederilor legale in cazul schimbarilor solutiilor tehnice pe parcursul executiei si se asigura ca acestea se fac pe baza dispozitiei de santier verificata de verificatori de proiecte/experti atestati si sunt insusite de antreprenor.
  • Opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si permit reluarea lucrarilor numai dupa reluarea acestora.
  • Are obligatia de a raporta lunar progresul de calitate pentru santierele care ii revin spre verificare.

CERINŢE

 • Absolvent al Facultății de Constructii Civile Industriale si Agricole
 • Responsabil tehnic cu Executia (optional)
 • Experienta in executia de lucrari de minim 5 ani
 • Limba engleză, germană sau franceză constituie un avantaj
 • Capacitate de organizare și viteză de reacție la solicitări
 • Seriozitate și confidențialitate
 • Atitudine proactivă, spirit de echipă și atentie la detalii
 • Abilități foarte bune de comunicare si relationare
 • Carnet de conducere cat. B; diponibilitate la deplasari

Aplică Online

Numărul de telefon trebuie să fie valid.