Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Cine este compania care administrează www.cona.ro?

1.1 Societatea CON-A S.R.L (denumită în continuare „CON-A”, „Societatea”, „noi” sau similar) este o companie de construcții cu sediul în Șelimbăr, str. Mihai Viteazu, nr. 2B, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J32/586/1991, având CUI 792555.

1.2 www.cona.ro este un site web care își propune să promoveze într-un mod detaliat serviciile și proiectele dezvoltate de CON-A. Pentru a putea sa ne îndeplinim acest scop, intrăm în contact cu persoane fizice sau companii interesate de achiziționarea unuia sau mai multor dintre serviciile oferite, sens în care vă punem la dispoziție o platformă prin intermediul căreia puteți obține informațiile dorite. Deși pagina noastră de internet este una informativă, ea poate colecta date personale ale unor persoane fizice (de exemplu de la persoane fizice care doresc să candideze pentru un post în compania noastră sau de la alte persoane fizice/potențiali clienți care doresc să se informeze în legătură cu lucrările și serviciile oferite de către compania noastră). Pentru a minimaliza volumul datelor personale colectate, nu am introdus o opțiune de înregistrare/autentificare pe pagina noastră de internet și nici o opțiune de abonare la un buletin informativ (newsletter).

1.3 Prezentul document este foarte important, pentru că el explică de ce avem nevoie de anumite date cu caracter personal pentru a putea furniza anumite servicii. Înainte de a ne trimite date personale și/sau de a utiliza pagina noastră de internet www.cona.ro, vă rugăm sa citiți cu atenție prezenta Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru că aceasta include serie de principii și concepte utile atât în interacțiunea cu site-ul nostru, cât și în interacțiunea cu mediul online în general. În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD[1], vă vom expune mai jos, de asemenea, informații în legătură cu categoriile de date personale colectate de la dumneavoastră, scopul și temeiul prelucrării, cui dezvăluim aceste date, perioada de stocare, ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care vi le prelucrăm, precum și ce acțiuni puteți întreprinde pentru a înțelege și controla mai bine volumul de date personale care vă este prelucrat în mediul online.

[1]  REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

2. Categorii de persoane vizate

2.1 www.cona.ro colectează unele date personale de la vizitatorii săi, date care sunt obținute în mod direct de la vizitatori prin formularele de la secțiunile „Contact” sau „Cariere”, ori sunt furnizate de către rapoartele de trafic și cookies.

3. Categorii de date personale prelucrate

3.1 Informații generale

3.1.1 Conform Regulamentului general privind protecția datelor –  RGPD: „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

3.1.2 www.cona.ro colectează date personale de la vizitatorii săi în două modalități importante:
a). Informații furnizate direct de către dumneavoastră prin intermediul formularelor de la secțiunea „Contact” (ca urmare a solicitării unui serviciu prin www.cona.ro, ori trimiterii unui mesaj către noi),  sau a formularului de la secțiunea „Cariere” (dacă aplicați pentru unul dintre posturile disponibile din companie).

b) Informații pe care le obținem din rapoartele de trafic înregistrate de către server și prin intermediul cookie-urilor atunci când utilizați pagina de internet.

3.2 Datele personale colectate prin secțiunea „Contact” a paginii de internet

3.2.1 www.cona.ro conține indicații, secțiuni și formulare privind contactul simplificat cu noi. La stabilirea contactului cu noi prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele comunicate de dumneavoastră (care pot fi cu titlu de exemplu adresa de e-mail, numele și prenumele dumneavoastră, numărul de telefon, ori alte date în legătură cu motivul sau solicitarea dumneavoastră de stabilire a contactului) sunt salvate de noi pentru a vă răspunde la întrebare sau solicitare. Aceste date sunt utilizate doar în scopul prelucrării respectivei situații, întrebări sau solicitări venite din partea dumneavoastră. Prin stabilirea de către dumneavoastră a contactului cu noi vă exprimați acordul ca noi să prelucrăm datele dumneavoastră personale trimise, în scopul rezolvării respectivei situații, întrebări sau solicitări venite din partea dumneavoastră.

3.3 Datele personale colectate prin secțiunea „Cariere” a paginii de internet

3.3.1 www.cona.ro conține o secțiune de „Cariere” și un formular în legătură cu procedura de recrutare din cadrul societății CON-A. Dacă un potențial candidat (pe un post vacant în cadrul societății sau în lipsa unui post vacant pentru o eventuală recrutare printr-o „candidatură speculativă”), trimite către noi printr-un e-mail sau printr-un formular de recrutare date necesare pentru recrutare, respectivele date comunicate de dumneavoastră vor fi prelucrate de către noi în scopul recrutării pe acel post vacant.

3.3.2 Pentru prelucrarea candidaturii dumneavoastră sunt colectate şi prelucrate date necesare la recrutare, trimise de către dumneavoastră, ca de exemplu: datele de identificare generală (numele, prenumele, sexul), datele de corespondență cu dumneavoastră (adresa, adresa de e-mail/telefonul/faxul), datele personale incluse în CV-uri, precum și alte date personale pe care, după caz, le puteți furniza direct către noi în legătură cu scopul prelucrării (de exemplu date legate de permisul de conducere, date privind studiile și calificările profesionale). Pentru mai multe amănunte în legătură cu procedura de recrutare vă încurajăm să consultați Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procedura de recrutare.

3.4 Informații oferite automat de către rapoartele de trafic 

3.4.1 www.cona.ro colectează în mod automat, la fiecare vizitare a sa de către dumneavoastră, anumite date și informații, pe care le stochează în rapoartele sale de trafic, date care pot include: IP-ul dispozitivului de pe care ne vizitați, regiunea sau localizarea generală de unde accesați site-ul, precum și tipul de browser, sistemul de operare ori de dispozitiv de pe care ne accesați și un istoric al paginilor pe care le accesați, pagina de internet de unde ați fost redirecționat.

3.4.2 Utilizăm aceste informații în temeiul interesului nostru legitim pentru asigurarea securității paginii noastre de internet, pentru administrarea acesteia, pentru asigurarea funcționării optime a paginii de internet, pentru a observa în ce măsură paginile site-ului corespund nevoilor de afișare ale dispozitivului dumneavoastră, pentru a diagnostica eventuale probleme pe care le au serverele noastre atunci când livrează pagini către anumite tipuri de dispozitive, pentru a analiza tendințe, a observa modul în care utilizatorii pot naviga mai bine în paginile noastre, pentru îmbunătățirea serviciilor noastre și a informațiilor furnizate de către pagina de internet. www.cona.ro folosește servicii externe de analiza a traficului (doar Google Analytics). Aceste date mai sus menționate sunt colectate anonim de către pagina noastră de internet și nu utilizăm datele de trafic pentru a identifica vizitatorii din spatele adreselor IP.

3.5 Informații oferite de cookie-uri și tehnologii similare

3.5.1 De asemenea, colectăm informații demografice statistice care ne ajută să identificăm preferințele vizitatorilor www.cona.ro. Acestea folosesc cookie-uri. Cookie-urile au fost inventate pentru a permite utilizatorilor să beneficieze de servicii precum autentificarea în momentul accesării unui site sau folosirea magazinelor online. Ele sunt mici fișiere text, plasate pe terminalul unui cititor, care joacă rolul de memorie a site-ului. Ori de câte ori persoana în cauză accesează un anumit site, acesta poate scrie sau citi în cookie-ul pe care l-a plasat pe terminal informații pe care cititorul le-a transmis, deja, către website, direct sau indirect. Ulterior, din acest punct s-au dezvoltat și alte tehnologii care vizează același scop. Noi folosim cookie-uri și tehnologii similare pe www.cona.ro. Aceste tehnologii sunt detaliate la pagina intitulată Cookies.

3.6 Link-uri către alte pagini de internet

3.6.1 Pagina noastră de internet conține link-uri către alte pagini de internet,  respectiv pot fi alte pagini de internet care fac trimitere la pagina noastră de internet („pagini de internet externe”). Nu vom fi responsabili în nici un fel pentru interacțiunea dumneavoastră cu aceste pagini de internet externe și nici pentru conținutul, funcționarea sau gradul de respectare de către aceste pagini de internet externe a prevederilor referitoare la protecția datelor, sens în care vă recomandăm să vă informați cu privire la aceste aspecte de pe aceste pagini înainte de vizitarea lor.

4. Scopul prelucrării și temeiul legal

4.1 Formular de contact

a) La stabilirea contactului cu noi prin e-mail sau printr-un formular de contact de pe www.cona.ro, datele comunicate de dumneavoastră sunt salvate de noi pentru a vă răspunde la întrebare sau solicitare.

b) În acest caz, prelucrarea datelor va avea la bază consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor personale trimise în scopul rezolvării respectivei situații, întrebări, reclamații sau solicitări venite din partea dumneavoastră, ori pregătirea și executarea unui contract în care sunteți parte (daca doriți să deveniți clientul nostru ori sunteți deja client), ori îndeplinirea unei obligații legale care revine societății noastre (ce deriva de exemplu din legislația fiscală), ori interesul nostru legitim în legătură cu scopul prelucrării (de exemplu de a soluționa întrebarea, solicitarea sau reclamația primită de la dumneavoastră), ori pentru protejarea unui interes legitim al nostru pe cale administrativă, judiciară sau arbitraj.

4.2 Recrutare

a) În scopul recrutării de către noi a potențialilor salariați, pentru a evalua calificările acestora, pentru a comunica cu aceste persoane în vederea recrutării, pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale încheierii contractului individual de muncă (dacă recrutarea are succes), ori îndeplinirii interesului nostru legitim în legătură cu acest scop al prelucrării, folosim datele personale conținute în CV-urile, diplomele și documentele pe care le primim de la dumneavoastră, în scopul recrutării (date primite prin e-mail sau formularul din secțiunea „Cariere”).

b) În acest caz, prelucrarea datelor va avea la baza consimțământul dumneavoastră, ori efectuarea demersurilor de către noi înainte de încheierea contractului de muncă, ori îndeplinirea unei obligații legale a societății noastre, ori un interes legitim al nostru în legătură cu scopul prelucrării, ori protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, ori protejarea pe cale administrativă, judiciară sau arbitraj a unor interese legitime a societății noastre în legătură cu scopul prelucrării.

4.3 Analiza traficului

a) În scopul efectuării diverselor analize, statistici și raportări privind modul de funcționare a paginii de internet, pentru a asigura funcționarea, administrarea și securitatea acesteia, pentru a îmbunătăți informațiile furnizate de către pagina de internet precum și experiența oferită de către pagina de internet vizitatorilor săi la accesarea acesteia, colectăm anumite date la accesarea de către dumneavoastră a paginii de internet (conform celor menționate la punctele 3.4 de mai sus) și utilizăm de asemenea cookies-uri și alte tehnologii similare (descrise la punctul 3.5 din prezentul document).

b) În acest caz, prelucrarea datelor va avea la bază consimțământul dumneavoastră (furnizarea anumitor date este voluntară și puteți seta din browser unele aspecte de confidențialitate, conform celor descrise la pagina intitulată Cookies), ori interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a paginii de internet, securitatea acesteia, de a îmbunătăți permanent informațiile furnizate, precum și experiența oferită de către pagina de internet vizitatorilor săi, de a gestiona un eventual atac informatic asupra paginii de internet, ori protejarea pe cale administrativă, judiciară sau arbitraj a unor interese legitime a societății noastre în legătură cu scopul prelucrării.

4.4 Consimțământ

4.4.1 Prelucrarea datelor se va putea baza pe consimțământul dumneavoastră în cazul în care legislația prevede obligativitatea obținerii consimțământului (de exemplu în scop de marketing). Societatea vă va trimite informații sau oferte personalizate despre lucrările, produsele și serviciile noastre care v-ar putea interesa numai dacă solicitați sau optați pentru acestea. Indiferent dacă ați consimțit să primiți mesajele noastre de marketing, puteți opta cu ușurință să nu le mai primiți la o dată ulterioară, și aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment, printr-o cerere scrisă trimisă la adresa de la art. 7.2 de mai jos, fără a afecta însă legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii.

5. Dezvăluirea datelor personale

5.1 În funcție de scopul prelucrării, dacă este cazul, ar putea fi necesar să divulgăm datele dumneavoastră personale către:

a) autorități ale statului (pentru îndeplinirea unor obligații legale, de exemplu de natură fiscală);

b) furnizori de servicii, colaboratori, împuterniciți și angajați ai societății noastre sau parteneri de afaceri (de exemplu, furnizori de servicii IT si prestatori de servicii implicați în funcționarea, securitatea și administrarea paginii de internet (furnizorii și suportul sistemelor tehnologiei informației, inclusiv arhivarea e-mailurilor, furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de catastrofă și serviciile de securitate cibernetică), agenții media, parteneri de afaceri pentru a răspunde/soluționa întrebarea, solicitarea sau reclamația venită de la dumneavoastră, avocați, consultanți externi, contabili, auditori);

c) autoritățile judiciare ori administrative, pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile legale în justiție, arbitraje, ori pe cale administrativă;

d) persoane care demonstrează că acționează legal în numele dumneavoastră;

e) alte companii și/sau persane fizice în România, de exemplu, în scopul unei reorganizări, fuziuni, divizări, absorbții de societăți, asocieri, vânzări, transfer, lichidare, faliment, cesiuni de creanțe, ori către alte companii din Grupul CON-A, în scopuri administrative interne, auditare, recrutare, etc. Nu sunt transferate datele dumneavoastră către o țară terță sau o organizație internațională. Astfel de transferuri, dacă va fi cazul, vor fi efectuate de către noi doar cu respectarea prevederilor RGPD în vigoare și a legislației secundare privind protecția datelor personale.

6. Durata prelucrării. Măsuri tehnice de securitate

6.1 Durata prelucrării

6.1.1 Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară îndeplinirii scopurilor menționate mai sus și/sau pe durata impusă de legislația aplicabilă, iar ulterior pentru îndeplinirea unor obligații legale ale Societății, ori conform politicii Societății, ori pentru documentarea și exercitarea dreptului la apărare al Societății în justiție, arbitraje ori pe cale administrativă, ori pentru îndeplinirea obligațiilor legale de arhivare.

6.1.2 În cazul recrutării cu privire la stocarea și ștergerea datelor cu caracter personal vă încurajăm să consultanți și informația privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procedura de recrutare.

6.1.3 Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, refuzul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal poate determina imposibilitatea încheierii/executării contractului ori imposibilitatea îndeplinirii de către Societate a scopurilor de prelucrare (de exemplu, nu vom putea prelucra candidatura dumneavoastră).

6.2 Măsuri tehnice de securitate

6.2.1 Societatea CON-A SRL  se angajează să protejeze datele dumneavoastră personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii și ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate. Măsurile organizatorice includ controlul accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în spațiile de depozitare. Măsurile tehnice includ utilizarea de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL, pentru criptarea datelor în tranzit, etc.

6.2.2 În timpul furnizării de către dumneavoastră a datelor personale, acestea pot fi transferate pe internet. Deși depunem toate eforturile pentru a proteja datele personale pe care ni le furnizați, transmiterea de informații între dumneavoastră și noi, pe internet, nu este complet sigură (e posibil ca terminalul de pe care scrieți să fie monitorizat de terți, spre exemplu, fără ca noi să putem face nimic în această privință). Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor dumneavoastră personale transmise prin intermediul internetului. Așadar, orice astfel de transmisie este pe propriul dumneavoastră risc. Odată ce primim datele personale, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la acesta.

7. Ce drepturi aveți, ca utilizator al site-ului www.cona.ro?

7.1 În calitatea dumneavoastră de persoană vizată, RGPD vă oferă o serie de drepturi, printre care:

a) Dreptul la informare (art. 13 și 14 RGPD): persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului informații concise, accesibile și transparente referitoare la prelucrare;

b) Dreptul de acces (art. 15 RGPD): vă permite sa obțineți din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile;

c) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat” art. 17 RGPD): vă permite să obțineți din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi faptul că unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, că sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare, că sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că le prelucrăm pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță;

d) Dreptul la rectificarea datelor (art. 16 RGPD): vă permite să obțineți de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

e) Dreptul la restricționarea datelor (art. 18 RGPD): persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea procesării datelor personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când persoana vizată contestă exactitatea datelor personale, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor);

f) Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 RGPD): aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului (care le prelucrează în temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului dumneavoastră, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră. Cu alte cuvinte, datele personale vă vor fi oferite, într-un format structurat, pentru ca dumneavoastră să puteți decide că le descărcați sau, dimpotrivă, că le trimiteți unui alt operator;

g) Dreptul la opoziție (art. 21 GDPR) : persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării în continuare a datelor sale personale, în anumite condiții și limite stabilite de RGPD inclusiv de a se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing direct;

h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă (art. 22 RGPD)www.cona.ro nu realizează astfel de profilări care să fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizată. În momentul în care vom realiza astfel de profilări, vă vom anunța și vom modifica prezenta Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

i) În plus, daca doriți să depuneți o reclamație legată de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta în scris, la adresa de la punctul 7.2. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania +40.318.059.211/+40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro;

7.2 Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră sau dacă aveți întrebări cu privire la această Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta printr-o solicitare scrisă în atenția Responsabilului cu protecția datelor la adresa: Șelimbăr, Str. Mihai Viteazu, nr. 2B, Jud. Sibiu, e-mail: dataprotection@con-a; fax: 0269/560306.

8. Schimbări în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

8.1 Data ultimei revizuiri a prezentei Note de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este indicată mai jos. Dacă va fi necesar, de exemplu ca urmare a schimbărilor legislative, ne rezervăm dreptul să modificăm practicile noastre de confidențialitate, să actualizăm și să efectuăm modificări la această Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment în viitor, fără vreo notificare prealabilă către dumneavoastră. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a prezentei Note de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, motiv pentru care vă încurajăm să verificați periodic conținutul acesteia.

Versiunea 01/15.11.2018